Obserwowane
Na liście obserwacyjnej nie ma aukcji.